Ai là người đầu tiên tìm ra châu Úc ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ng đầu tiên có lẽ là ng Đông Nam Á. Nhưng nếu ng hiện đại đầu tiên thì nhà hàng hải người Hà Lan Willem Janszoon là người châu Âu đầu tiên được ghi chép là đã trông thấy đại lục Úc, và là người châu Âu đầu tiên được ghi chép là đã đổ bộ lên lục địa Úc.

Trả lời

Ng đầu tiên có lẽ là ng Đông Nam Á. Nhưng nếu ng hiện đại đầu tiên thì nhà hàng hải người Hà Lan Willem Janszoon là người châu Âu đầu tiên được ghi chép là đã trông thấy đại lục Úc, và là người châu Âu đầu tiên được ghi chép là đã đổ bộ lên lục địa Úc.