Mới học lập trình nên chọn Front-end hay Back-end?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Lập trình

  3. Hướng nghiệp

Với người bắt đầu nên lựa chọn cái nào thì dễ dàng hơn ạ?

Từ khóa: 

lập trình

,

front end

,

back end

,

công nghệ thông tin

,

lập trình

,

hướng nghiệp

chọn front end trước bạn nhé. Phù hợp với người mới bắt đầu hơn, backend đòi hỏi có nền tảng và đi sâu hơn nhiều ấy. cái gì dễ mình tiếp cận trước nè

Trả lời

chọn front end trước bạn nhé. Phù hợp với người mới bắt đầu hơn, backend đòi hỏi có nền tảng và đi sâu hơn nhiều ấy. cái gì dễ mình tiếp cận trước nè

theo mình thì bạn cứ tập trung vào FE trước, sau đó tiến dần sang BE sau, có thể bạn thử 1 vài ngôn ngữ BE như nodejs, django hoặc C#, cũng rất oke đó ak

Lập trình FE trước nhé , FE bạn chỉ cần có con mắt nhìn sao cho hợp lý là đủ , BE rất nặng về thuật toán và xử lý