Mới học lập trình nên chọn Front-end hay Back-end?

Với người bắt đầu nên lựa chọn cái nào thì dễ dàng hơn ạ?

Từ khóa: lập trình, front end, back end, Công nghệ thông tin, Lập trình

theo mình thì bạn cứ tập trung vào FE trước, sau đó tiến dần sang BE sau, có thể bạn thử 1 vài ngôn ngữ BE như nodejs, django hoặc C#, cũng rất oke đó ak

Trả lời

theo mình thì bạn cứ tập trung vào FE trước, sau đó tiến dần sang BE sau, có thể bạn thử 1 vài ngôn ngữ BE như nodejs, django hoặc C#, cũng rất oke đó ak

Lập trình FE trước nhé , FE bạn chỉ cần có con mắt nhìn sao cho hợp lý là đủ , BE rất nặng về thuật toán và xử lý