Mọi người ai đã chơi hết các bàn của candy crush chưa?

  1. Game

Từ khóa: 

game

Hồi xưa có thời điểm chơi đến max level. Rồi bỏ hẳn luôn ko chơi nữa. Giờ ko biết nó update lên tới tầng mây nào rồi :)))

Trả lời

Hồi xưa có thời điểm chơi đến max level. Rồi bỏ hẳn luôn ko chơi nữa. Giờ ko biết nó update lên tới tầng mây nào rồi :)))

mình chưa thể chơi hết đc vì nó quá nhiều hic