Mọi người cho e hỏi câu "Từ A đến Z" có phải thành ngữ không ạ?

  1. Văn hóa

em cho rằng thành ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian nhưng nhiều người lại nói đó là thành ngữ hiện đại mang ý chỉ làm việc từ đầu tới cuối, nên e dg hơi hoag mang ạ

Từ khóa: 

ca dao - tục ngữ

,

văn hóa

Đúng rồi bạn nhé. Đó là một thành ngữ. Thành ngữ là những cụm từ được dùng phổ biến mà nghĩa của nó được hiểu thống nhất theo một cách khác.

Trả lời

Đúng rồi bạn nhé. Đó là một thành ngữ. Thành ngữ là những cụm từ được dùng phổ biến mà nghĩa của nó được hiểu thống nhất theo một cách khác.