Cho mình hỏi Nếu muốn học tiếng anh lại từ a đến z nên học ở đâu?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Đề cử bạn học bằng app Duolingo.

Nó đơn giản chỉ là một chuối những câu hỏi yêu cầu bạn phải xếp từ, điền từ, viết lại câu, đọc ... từ đơn giản đến khó.

Nó không nói cho bạn công thức, cấu trúc ngữ pháp gì mà đòi hỏi banh phải tự tìm hiểu để làm nó. Nghe có vẻ khó nhưng mình cũng đã làm được gần hết bài tập của nó rồi, khả năng giao tiếp và ngữ pháp của mình cũng được nâng lên đáng kể, tuy chưa thể thi được Toiec hay Ielts nhưng giao tiếp bình thường vẫn khá là ổn .

Trả lời

Đề cử bạn học bằng app Duolingo.

Nó đơn giản chỉ là một chuối những câu hỏi yêu cầu bạn phải xếp từ, điền từ, viết lại câu, đọc ... từ đơn giản đến khó.

Nó không nói cho bạn công thức, cấu trúc ngữ pháp gì mà đòi hỏi banh phải tự tìm hiểu để làm nó. Nghe có vẻ khó nhưng mình cũng đã làm được gần hết bài tập của nó rồi, khả năng giao tiếp và ngữ pháp của mình cũng được nâng lên đáng kể, tuy chưa thể thi được Toiec hay Ielts nhưng giao tiếp bình thường vẫn khá là ổn .

Học cơ bản nhất thì nên thuê gia sư học , học thêm vs app tiếng anh duolingo cũng rất hay, nó dạy rất dễ hiểu mà giống như chơi game nên mình héng thú. Sau khi bạn có cơ bản rồi thì học tiếng anh online của daniel hauer và kenny ng nhé....

Youtube vừa miễn phí vừa có rất nhiều tài liệu.

Mình đã từng và vẫn đang học nhiều ngôn ngữ và mình thấy Youtube là trang giúp ích nhiều hơn cả. Bạn có thể sử dụng kèm các tài liệu hay ứng dụng khác nhưng đừng nên sót Youtube.