Mọi người có suy nghĩ rằng: "Sex style của một người thể hiện đúng đến 80% tính cách của một người không''?

  1. Tình dục

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

tình dục

,

phong cách sống

Không. Mình nghĩ cách tham gia giao thông mới phản ánh đúng tính cách của một người. Đứa nào hay chạy lấn, ép đầu xe người ta là đứa hay sân si, đứa nào còn mấy giây đèn đỏ mà đã chạy, hoặc bấm còi kêu người khác mau chạy thì là đứa hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, đứa nào trời mưa mặc áo mưa mà không lót vào đít để tà áo bay phấp phới là đứa ngu ngốc vô tâm :))
Trả lời
Không. Mình nghĩ cách tham gia giao thông mới phản ánh đúng tính cách của một người. Đứa nào hay chạy lấn, ép đầu xe người ta là đứa hay sân si, đứa nào còn mấy giây đèn đỏ mà đã chạy, hoặc bấm còi kêu người khác mau chạy thì là đứa hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, đứa nào trời mưa mặc áo mưa mà không lót vào đít để tà áo bay phấp phới là đứa ngu ngốc vô tâm :))
Không. Đừng đánh đồng sex style, fetish với tính cách của một người. Nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau bạn ạ. Chứ mình thích mấy cuốn NTR thì mình cắm sừng bồ mình à? Hoặc mình thích SM nhưng mình cực kì ghét việc người khác lớn tiếng với mình ấy? Hay mình thích tét mông bồ mình trên giường đấy nhưng mình chưa bao giờ giơ tay đánh bạn gái mình cái nào. Trên giường và dưới giường là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đừng gộp chung nó lại thành một thứ.
Nói đúng ra thì sex style sẽ phản ánh mặt "mong muốn" của 1 người nào đó. Nghĩa là ở ngoài vì rào cản xã hội, họ không dám thể hiện ra, thì nó sẽ dồn nén đến khi lên giường rồi mới xả ra :))