Một kỹ năng ba mẹ đã dạy mà bạn cảm thấy hữu ích đến thời điểm hiện tại?

Từ khóa: kỹ năng ba mẹ dạy, Kỹ năng mềm
Với mình thì đó là: luôn luôn tự tìm trước khi hỏi.
Hồi bé mẹ mình hay quạo với cái kiểu của mình là cứ hỏi mẹ trước đã. Kiểu, mẹ ơi cái kéo ở đâu? Mẹ ơi cái bánh ở đâu?
Cho đến hiện tại mình k rõ mẹ mình có biết là việc "luôn tự tìm hiểu trước khi hỏi" lại mang ý nghĩa về mặt phát triển kỹ năng hay k. Hay chỉ là khi đó mẹ quá mệt mỏi khi bị làm phiền (thực ra lớn lên mình mới hiểu bố mẹ phải vất vả làm việc thế nào hồi đó).
Nhưng điều này hình thành cho mình một thói quen là luôn tự tìm hiểu, tìm hiểu k ra mới đi hỏi. Và trong trường hợp k thể có câu trả lời, việc tự tìm hiểu đó lại là cách giúp mình rõ ràng hơn về cái mà mình muốn. Việc hiểu rõ mình muốn gì lại giúp mình trình bày rõ ràng nhất cho người mà mình muốn hỏi để nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Trả lời

Với mình thì đó là: luôn luôn tự tìm trước khi hỏi.
Hồi bé mẹ mình hay quạo với cái kiểu của mình là cứ hỏi mẹ trước đã. Kiểu, mẹ ơi cái kéo ở đâu? Mẹ ơi cái bánh ở đâu?
Cho đến hiện tại mình k rõ mẹ mình có biết là việc "luôn tự tìm hiểu trước khi hỏi" lại mang ý nghĩa về mặt phát triển kỹ năng hay k. Hay chỉ là khi đó mẹ quá mệt mỏi khi bị làm phiền (thực ra lớn lên mình mới hiểu bố mẹ phải vất vả làm việc thế nào hồi đó).
Nhưng điều này hình thành cho mình một thói quen là luôn tự tìm hiểu, tìm hiểu k ra mới đi hỏi. Và trong trường hợp k thể có câu trả lời, việc tự tìm hiểu đó lại là cách giúp mình rõ ràng hơn về cái mà mình muốn. Việc hiểu rõ mình muốn gì lại giúp mình trình bày rõ ràng nhất cho người mà mình muốn hỏi để nhận được câu trả lời chính xác nhất.
Bố tôi rất nghiêm khắc, ngược lại ông có trách nhiệm. Nói là làm.
Sau này tôi học ông rất nhiều đức tính đó, luôn cố gắng hoàn thành điều tôi đã nói và coi đó là uy tín của bản thân tôi.
Ngoài ra bố tôi rất thích đọc, tôi đã thừa hưởng thói quen tốt từ bố tôi.
Mẹ tôi thì rất nhân văn, giúp ai là giúp hết mình, rút ruột gan ra giúp vậy. Sau này lớn lên tôi hiểu sự tốt bụng là truyền thống của gia đình tôi.