Nên học ngoại ngữ Anh ở trung tâm để lấy chứng chỉ hay học ở Cao đẳng 6 kỳ học?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Muốn có Tiếng anh sau này ứng dụng để giao tiếp và làm việc chuẩn nhất vẫn là học trung tâm rồi thi chứng chỉ bạn nhé. Học TA ở trường, kể cả cao đẳng hay đại học nói chung nó chỉ là cái khung mình đi theo để đủ điều kiện tốt nghiệp mà thôi.
Hơn nữa xét về thời gian thì học trung tâm tiết kiệm hơn nhiều. Mình ví dụ 6 ky của bạn mỗi kì khoảng 4-5thX6 lên mất khoảng ít nhất 2 năm. Còn học trung tâm căng nhất học từ mất gốc lên Ielts 6.5-7.0 chỉ khoảng 1 năm. Nếu mục tiêu của bạn là toeic thì còn rút ngắn hơn rất nhiều.
Thứ 2 là về chi phí học, đúng là học ở trung tâm sẽ "đắt". Đắt vì chúng ta phải đóng chục triệu/ vài chục triệu trong thời gian ngắn nên tâm lý chung là "đắt". Trong khi mỗi kì học ở trường cũng sêm sêm 2-3tr. Tính tổng ra cũng không kinh tế thêm được bao nhiêu.
Trả lời
Muốn có Tiếng anh sau này ứng dụng để giao tiếp và làm việc chuẩn nhất vẫn là học trung tâm rồi thi chứng chỉ bạn nhé. Học TA ở trường, kể cả cao đẳng hay đại học nói chung nó chỉ là cái khung mình đi theo để đủ điều kiện tốt nghiệp mà thôi.
Hơn nữa xét về thời gian thì học trung tâm tiết kiệm hơn nhiều. Mình ví dụ 6 ky của bạn mỗi kì khoảng 4-5thX6 lên mất khoảng ít nhất 2 năm. Còn học trung tâm căng nhất học từ mất gốc lên Ielts 6.5-7.0 chỉ khoảng 1 năm. Nếu mục tiêu của bạn là toeic thì còn rút ngắn hơn rất nhiều.
Thứ 2 là về chi phí học, đúng là học ở trung tâm sẽ "đắt". Đắt vì chúng ta phải đóng chục triệu/ vài chục triệu trong thời gian ngắn nên tâm lý chung là "đắt". Trong khi mỗi kì học ở trường cũng sêm sêm 2-3tr. Tính tổng ra cũng không kinh tế thêm được bao nhiêu.

Bạn học ở đâu mà bạn thấy tiếng anh tốt lên là được. Sau khi học xong rồi đi thi lấy chứng chỉ là xong mà. Với những chứng chỉ kiểu Ielts hay Toeic thì bạn học ở đâu cũng được, rồi đăng kí đi thi thôi. Chứ không phải học ở trung tâm thì mới được thi chứng chỉ, cẩn thận bị lừa rồi đọc cả cục tiền nhé

Dĩ nhiên là nên học ở ngoài để lấy chứng chỉ sẽ tốt hơn rồi bạn ơi. Chứng chỉ đó bạn còn sử dụng để phục vụ xin việc còn học ở Cao đẳng chỉ là điều kiện để phục vụ chuẩn đầu ra thôi à.

Chắc chắn là học ở Trung tâm rồi bạn, nhưng nhớ chọn Trung tâm uy tín tí nhé, giờ nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó lắm, chất lượng dạy kém nhưng hét giá thì khiếp lắm. Học tiếng anh cơ sở trên trường mình thấy dạy chung chung, chẳng vào đầu mấy đâu, học cũng không nhiều lắm trừ những ngành như kiểu Ngôn ngữ Anh thì khác hẳn thôi.