Nên mua màu Marker hay màu Nước?

  1. Hội hoạ

Mình định làm 1 quyển Sketchbook vẽ các nhân vật mà mình yêu thích. Nhưng lại lấn cấn ở việc nên sử dụng màu Marker hay màu Nước, màu nước tuy có thể dễ dàng phối màu, nhưng mình thực sự vẫn chưa có kỹ năng vẽ màu nước, ngược lại màu Marker, mình có thể sử dụng dễ dàng, nhưng lại khó mà phối màu được như màu nước. Mình nên làm sao đây?

Từ khóa: 

hội hoạ

màu Marker nha dùng thích hơn nhiều

Trả lời

màu Marker nha dùng thích hơn nhiều