Màu trắng và màu đen màu nào có trước?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ông viết chữ "màu trắng" to tổ bố trước rồi còn gì, hỏi xàm :v

Trả lời

Ông viết chữ "màu trắng" to tổ bố trước rồi còn gì, hỏi xàm :v

Mình lại nghĩ là mầu đen. Vũ trụ từ tăm tối hỗn loạn bùng nổ ra.

Màu trắng do ánh sáng đủ các bước sóng trong khoảng nhìn thấy tạo ra. Còn màu đen là ko có ánh sáng trong khoảng nhìn thấy.

Và cái quan trọng trong cả 2 câu trên là chữ "nhìn thấy". Màu đen hay trắng đều cần phải nhìn thấy. Mà nhìn thấy thì do mắt. Nên lúc mắt con người đc tạo ra là lúc các màu đc cảm nhận. Có thể nói là các màu có cùng 1 lần.

không có gì chắc chắn vậy con gái có trước hay con trai có trước con gà có trước hay quả trứng có trước=]]không có đàn ông đàn bà làm sao mang bầu không có đàn bà lấy gì đẻ ra đàn ông=]]