Có ai theo ngành xã hội nhưng lại thích công nghệ không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình là một người khá cá tính, mình đang theo học Ngoại ngữ, nhưng lại có chút đam mê công nghệ, mình rất tìm hiểu về nó. Không biết có ai giống mình không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn thích đến mức độ nào, có bỏ hẳn được ngành XH để đi làm công nghệ không? Nếu tiếc thời gian và công sức đã bỏ ra thì có thể kết hợp làm công nghệ cho ngành xã hội bạn học được không?
Trả lời
Bạn thích đến mức độ nào, có bỏ hẳn được ngành XH để đi làm công nghệ không? Nếu tiếc thời gian và công sức đã bỏ ra thì có thể kết hợp làm công nghệ cho ngành xã hội bạn học được không?