Nếu bạn thân mình chơi với người bạn ghét, bạn sẽ làm thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn thân có trách nhiệm phải cùng thích và cùng ghét tất cả mọi thứ và mọi người mà bạn thích hay ghét không?!
Cảm thấy chơi được với nhau thì chơi, không chơi được với nhau thì dừng. Ai cũng là những cá nhân độc lập trong xã hội, có những công việc, mối quan hệ riêng. Không thể vì người ta thân thiết với bạn mà người ta phải xoay quanh bạn. 
Câu trả lời là chẳng làm gì cả. Nếu bạn của bạn vẫn bình thường với bạn thì sao bạn phải can thiệp đến mối quan hệ khác của họ.
Trả lời
Bạn thân có trách nhiệm phải cùng thích và cùng ghét tất cả mọi thứ và mọi người mà bạn thích hay ghét không?!
Cảm thấy chơi được với nhau thì chơi, không chơi được với nhau thì dừng. Ai cũng là những cá nhân độc lập trong xã hội, có những công việc, mối quan hệ riêng. Không thể vì người ta thân thiết với bạn mà người ta phải xoay quanh bạn. 
Câu trả lời là chẳng làm gì cả. Nếu bạn của bạn vẫn bình thường với bạn thì sao bạn phải can thiệp đến mối quan hệ khác của họ.

BẠN THÂN CHƠI VỚI NHAU LÀ CÙNG GHÉT CHUNG MỘT ĐỨA

- “Đó là sở thích chung ấy mà”

- “Mình ghét đứa nào là nó ghét đứa đấy và ngược lại..”

- “Ta nói không có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui này”

Mình chưa nghĩ đến việc này bao giờ:> vì tụi mình chỉ có ghét chung 1 đứa chứ chưa bao giờ chơi với đứa người còn lại ghét cả, vì tính tụi mình giống nhau vlll

Cũng phải xem bạn thân mình chơi với bạn kia ở mức độ nào. Nếu xã giao và ở trong tình thế khó xử như trước đó hai người từng chơi chung nhóm hay có liên kết nhất định thì mình cũng không để ý.

Nhưng nếu bạn thấy khó chịu thì nên nói ra nhé đừng giữ trong lòng vì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Bạn thân của bạn từng chia sẻ cũng ghét bạn đó như bạn không? Nếu có nhưng giờ lại chơi cùng thì có vẻ bạn thân của bạn không đáng tin cậy.

Nhưng dù sao đầu tiên 2 bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau để hiểu và đồng chí hướng.