Nêu các loại sử động

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sử động được chia làm 3 loại chính: + Động từ thông thường có thể biểu thị ý nghĩa sử động 動詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 動詞 + Động từ do danh từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động 名詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 為名 + Động từ do hình dung từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động ( trường hợp này ý nghĩa của động từ chủ yếu biểu thị là “ khiến cho tân ngữ trở nên như thế nào ”) 形容詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 形容詞 Và động từ do một số từ loại khác chuyển thành: số từ, lượng từ ( ít gặp)
Trả lời
Sử động được chia làm 3 loại chính: + Động từ thông thường có thể biểu thị ý nghĩa sử động 動詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 動詞 + Động từ do danh từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động 名詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 為名 + Động từ do hình dung từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động ( trường hợp này ý nghĩa của động từ chủ yếu biểu thị là “ khiến cho tân ngữ trở nên như thế nào ”) 形容詞 + 賓語 = 使 + 賓語 + 形容詞 Và động từ do một số từ loại khác chuyển thành: số từ, lượng từ ( ít gặp)