Nêu cách thức mà hệ thống thực hiện?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đầu vào: khối lượng; đầu ra, phản hồi
Trả lời
Đầu vào: khối lượng; đầu ra, phản hồi