Khi mới bắt đầu học ngôn ngữ thì bắt đầu với kỹ năng nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Ta nên chú ý đến kỹ năng nghe trước
Trả lời
- Ta nên chú ý đến kỹ năng nghe trước