Chuyên ngành Vật lý Lý thuyết có tầm quan trọng như thế nào khi bạn muốn trở thành một nhà nghiên cứu khoa học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những môn học trong chuyên ngành Vật lý Lý thuyết, điển hình là môn Cơ học lượng tử, Vật lý thống kê, Cơ lý thuyết, Điện động lực học là những môn học đặt nền tảng cho Vật lý hiện đại. Vật lý Lý thuyết cho phép ta có thể nghiên cứu các lĩnh vực như nguyên tử, hạt nhân, chất rắn, vô tuyến... Như vậy, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết đóng vai trò quan trọng giúp ta tìm hiểu sâu sắc hơn các kiến thức của những môn khoa học khác, qua đó ta có thể trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.
Trả lời
Những môn học trong chuyên ngành Vật lý Lý thuyết, điển hình là môn Cơ học lượng tử, Vật lý thống kê, Cơ lý thuyết, Điện động lực học là những môn học đặt nền tảng cho Vật lý hiện đại. Vật lý Lý thuyết cho phép ta có thể nghiên cứu các lĩnh vực như nguyên tử, hạt nhân, chất rắn, vô tuyến... Như vậy, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết đóng vai trò quan trọng giúp ta tìm hiểu sâu sắc hơn các kiến thức của những môn khoa học khác, qua đó ta có thể trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.