Mọi người có ai đang nghiên cứu chuyên sâu về Vật Lý THPT không?

  1. Tư duy

  2. Giáo dục

Trong Vật Lý 11 phần điện trường thì có công thức E=F/q vậy câu hỏi đặt ra là"Liệu vector F và vector E có thể hợp với nhau 1 góc nào khác 180° và 0° hay không?Nếu có thì có công thức nào để giải quyết bài tập khi gặp tình huống như vậy không?".Đơn cử như trường hợp này:https://cdn.noron.vn/2022/09/11/509216982862-1662897206.jpg

-Em mới gặp bài này,bài này người ta chỉ cho hướng của vector E,góc tạo bởi dây và phương thẳng đứng và kêu đi tìm điện tích của vật,người ta bảo em "cần giả sử vector F nó có thể cùng hoặc ngược hướng với vector E" nên em thấy hơi bất đồng quan điểm.Không biết suy nghĩ của em có đúng không hay sai kiến thức gì cho nên em mong ai đó có thể giúp em sữa chữa ạ.

Từ khóa: 

vật lý

,

tư duy

,

giáo dục

Hướng của vector F tùy thuộc vào điện tích mình đang xét còn phương nó luôn cùng phương với E, nếu điện tích đó và "nguồn của điện trường" là trái dấu thì là F ngược chiều E tức là lực hút còn cùng dấu thì cùng chiều E là lực đẩy.
Trả lời
Hướng của vector F tùy thuộc vào điện tích mình đang xét còn phương nó luôn cùng phương với E, nếu điện tích đó và "nguồn của điện trường" là trái dấu thì là F ngược chiều E tức là lực hút còn cùng dấu thì cùng chiều E là lực đẩy.
Bài này là do bạn vẽ sai hình nhé chớ E và F luôn nằm cùng phương. Bài như này nên vẽ vector T trước xong lấy đối của vector T lại, dễ dàng thấy được để vật cân bằng thì lực F hướng sang bên phải và độ lớn bằng T*sin alpha.

Bạn có đề bài đầy đủ không?

Câu trả lời là không, em có thể tách vectow F = các vector thành phần Fi, sau đó tính theo tổng hợp lực xong em sẽ thấy F luôn cùng phương với E