Tại sao ngày càng có nhiều vụ cháy?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Và cần làm thế nào để giảm thiểu các vụ cháy, đảm bảo an toàn cho mọi người đây?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Thật ra do hệ thống điện chồng chéo, lâu ngày không bảo trì định kỳ. Sau 1 thời gian dài sử dụng quá tải nên dẫn đến cháy nổ. Nếu để ý bạn sẽ thấy đa phần từ các ngôi nhà cũ với hệ thống điện lâu năm cũ kỹ, sự chủ quan khiến hậu quả đến mà ko kịp trở tay. Sau 10 năm nên cho thợ điện kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống âm tường (điện, nước, cáp internet..). 
Trả lời
Thật ra do hệ thống điện chồng chéo, lâu ngày không bảo trì định kỳ. Sau 1 thời gian dài sử dụng quá tải nên dẫn đến cháy nổ. Nếu để ý bạn sẽ thấy đa phần từ các ngôi nhà cũ với hệ thống điện lâu năm cũ kỹ, sự chủ quan khiến hậu quả đến mà ko kịp trở tay. Sau 10 năm nên cho thợ điện kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống âm tường (điện, nước, cáp internet..). 

Do cơ sở vật chất cũ kĩ này, không đáp ứng phòng cháy chữa cháy này. Quan trọng nhất là ý thức con người nữa, phần lớn vụ cháy gây ra là do ý thức chủ quan với lỗi của con người là chính ấy chứ.