Cách từ chối khéo khi bị bạn nam rủ đi chơi qua đêm?

  1. Phong cách sống

  2. Tip & Trick

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tip & trick

Đi chơi qua đêm thì có nhiều kiểu, đi riêng hai bạn hay là đi chơi theo nhóm? Đi đã có kế hoạch gì chưa vì chơi đêm có nhiều thứ chơi, tham quan hoặc hoạt động cộng đồng lắm chứ không phải chỉ có mờ ám (đi nhà nghỉ) như ta dễ nghĩ. 

Nếu mà là bạn "nam" (bạn thường) tức là chưa phải người yêu (bạn trai) thì không nên đi riêng với nhau qua đêm. Từ chối thì nên từ chối thẳng nhé, vì chưa phải ny mà đã rủ đi riêng như vậy khá vô duyên.

Còn nếu mà từ chối khéo thì cứ bịa lý do sức khỏe, có hẹn, có việc sớm hôm sau,...vv. Nối dối thì thiếu gì cách đâu nhỉ, mình ko nghĩ câu hỏi này có gì khó lắm.

Trả lời

Đi chơi qua đêm thì có nhiều kiểu, đi riêng hai bạn hay là đi chơi theo nhóm? Đi đã có kế hoạch gì chưa vì chơi đêm có nhiều thứ chơi, tham quan hoặc hoạt động cộng đồng lắm chứ không phải chỉ có mờ ám (đi nhà nghỉ) như ta dễ nghĩ. 

Nếu mà là bạn "nam" (bạn thường) tức là chưa phải người yêu (bạn trai) thì không nên đi riêng với nhau qua đêm. Từ chối thì nên từ chối thẳng nhé, vì chưa phải ny mà đã rủ đi riêng như vậy khá vô duyên.

Còn nếu mà từ chối khéo thì cứ bịa lý do sức khỏe, có hẹn, có việc sớm hôm sau,...vv. Nối dối thì thiếu gì cách đâu nhỉ, mình ko nghĩ câu hỏi này có gì khó lắm.

Mình là con gái, không cần phải từ chối khéo mà là từ chối THẮNG. Nếu vì thế mà hắn "thái độ lồi lõm" với mình thì cho hắn bay màu.

Tất nhiên không ngoại trừ trường hợp bạn thật sự "không muốn từ chối"

Là mình chắc mình block luôn quá:))).