Nếu được chọn bất kì ai trên thế giới để ăn tối cùng, bạn sẽ chọn ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

‹•.•›

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay