1. Giáo dục

Nếu học trung tâm giáo dục thường xuyên, bạn có cảm thấy mặc cảm ???

Từ khóa: giáo dục

Trả lời thật sự là có. Nhưng điều đó chẳng chứng minh bạn là con người thế nào. Giu niềm tin vào điều bạn đang theo đuổi là điều quan trọng hơn.

Trả lời

Trả lời thật sự là có. Nhưng điều đó chẳng chứng minh bạn là con người thế nào. Giu niềm tin vào điều bạn đang theo đuổi là điều quan trọng hơn.

Mặc cảm về điều gì nhỉ? Từ hồi còn đi học mình không nghĩ mấy bạn học gdtx là vì học không giỏi đâu, mà vì không chịu học, hoặc phá phách quá nên không học trường thường được. Hồi xưa thấy mấy người học giáo dục thường xuyên gần khu mình ở có ai mặc cảm gì đâu, có khi còn thấy ngầu ấy. Học sinh học cấp 2 cấp 3 thì thấy mấy người học giáo dục thường xuyên là kiểu: "Đầu gấu đấy, không dây được đâu!". Học gdtx là auto dân "anh chị", đầu gấu, mấy đứa trường thường mà láo láo là gọi hội oánh phù mỏ. :)) Xong còn có kiểu quen được người học gdtx là oai lắm, không sợ ai bắt nạt luôn. "Mày biết anh A học gdtx quận B không? Anh tao đấy." là đứa nào cũng dè chừng.