Nếu không gian và thời gian không tồn tại trước Big bang, thì thứ gì đã tồn tại khi đó?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

big bang

,

vụ nổ lớn

,

không thời gian

,

vật lý

,

vũ trụ

,

khoa học

Hi bạn, nếu tạm thời chấp nhận giả thuyết rằng vũ trụ này là ảo, và chỉ là một chương trình máy tính do một chủng tộc nào đó tạo ra (hoàn toàn có thể chính là con người chúng ta, nhưng trong một xã hội văn minh hơn nhiều) thì câu hỏi trên có thể được trả lời khá trực tiếp & dễ dàng:

Không có gì tồn tại trước đó cả.

Ít nhất là, không có bất cứ thứ gì thuộc về chiều kích không gian mà con người chúng ta hiện đang sống trong tồn tại trước đó cả. Những thứ tồn tại trước Big Bang, nếu có, nhất định phải thuộc về những chiều kích không gian khác, hoặc những "vũ trụ" khác.

Vụ nổ Big Bang lúc này sẽ tương tự như tiếng "bíp" khi nhà lập trình nên vũ trụ của chúng ta quyết định khởi động chương trình máy tính này & bấm nút "Start". Bắt đầu từ sau tiếng bíp đó, không-thời gian như chúng ta đã biết, cùng vô số thuật toán khác bắt đầu được vận hành trong vũ trụ này.

Thân. :D

Trả lời

Hi bạn, nếu tạm thời chấp nhận giả thuyết rằng vũ trụ này là ảo, và chỉ là một chương trình máy tính do một chủng tộc nào đó tạo ra (hoàn toàn có thể chính là con người chúng ta, nhưng trong một xã hội văn minh hơn nhiều) thì câu hỏi trên có thể được trả lời khá trực tiếp & dễ dàng:

Không có gì tồn tại trước đó cả.

Ít nhất là, không có bất cứ thứ gì thuộc về chiều kích không gian mà con người chúng ta hiện đang sống trong tồn tại trước đó cả. Những thứ tồn tại trước Big Bang, nếu có, nhất định phải thuộc về những chiều kích không gian khác, hoặc những "vũ trụ" khác.

Vụ nổ Big Bang lúc này sẽ tương tự như tiếng "bíp" khi nhà lập trình nên vũ trụ của chúng ta quyết định khởi động chương trình máy tính này & bấm nút "Start". Bắt đầu từ sau tiếng bíp đó, không-thời gian như chúng ta đã biết, cùng vô số thuật toán khác bắt đầu được vận hành trong vũ trụ này.

Thân. :D

Trước sự khởi đầu là gì? Làm gì có gì, nếu có thứ trước sự khởi đầu thì sự khởi đầu đâu còn là sự khởi đầu nữa. Big Bang là sự khởi đầu của vũ trụ hiện tại chúng ta đang sống, nên đối với chúng ta, không có gì ở trước Big Bang cả.

Khoa học hiện đại chưa đủ sức tìm về ngọn nguồn của vấn đề này bởi còn vướng mắc trong những tư tưởng triết học khác nhau (nhưng từ những bằng chứng đã tìm được cùng lối tư duy mới mẻ thì điểm giao nhau giữa khoa học hiện đại và triết học có thể đạt được gì đó và tìm được giá trị gần bản nguyên nhất) Tuy nhiên để tìm tới thấu triệt thì cũng còn lâu và cần sự trải nghiệm bằng những cách khác nhau. Khoa học thực chứng không thể làm rõ mọi vẫn đề cho đến khi bạn phải tìm tới những giá trị khác để hỗ trợ nhau tìm tới nguồn cội. Theo những nguồn khác nhau như mình có tìm hiểu thì Vũ trụ này trước cái gọi là Bigbang thì không có gì (không có gì ở đây là không tồn tại bất cứ vật chất nào, không có không - thời gian...không có gì cả...vô thuỷ vô chung; Để giải thích bằng những giá trị của khoa học đương thời thì không thể mô tả được sự kiện quan trọng này mà nó được hiểu bằng những trải nghiệm kiểu giống như Dejavu hay nhưng trải nghiệm ở dạng siêu thực khác (cái này mình để mở để bạn có thể tìm hiểu - Phật giáo nguyên thuỷ cũng là một phương cách để bạn có thể hiểu được những giá trị bản nguyên này)

Creatio ex nihilo

Nếu bạn muốn tìm câu trả lời bằng lý luận (như triết học hay thần học), thì có lẽ bạn tự tìm ra, có rất nhiều giả thuyết khác nhau.

Nhưng với góc nhìn khoa học, câu trả lời hiện tại là: chưa biết. Nguyên nhân là nghiên cứu khoa học thường dựa trên dẫn chứng, quan sát hoặc thực nghiệm. Nhưng vấn đề là Big Bang được cho là bắt đầu bằng một điểm kỳ dị, trong đó nó cuốn cả không gian và thời gian vào. Như vậy, mọi dấu vết trước khi xuất hiện điểm kỳ dị (nếu có) đều là bị biến mất. Và vì thế không ai có thể kiểm chứng được nữa.

Tuy nhiên, cần đặt một câu hỏi, là liệu Big Bang có thật sự tồn tại không? Hay là thế giới chỉ tiếp tục giãn rồi co rồi lại giãn, và tiếp tục như thế từ vô cực đến vô cùng?
Câu trả lời là:chỉ có thể là không gian và thời gian đã tồn tại trước bigbang vì chúng ta chưa tìm ra thứ gi ngoài không gian và thời gian.vũ trụ luân hồi mãi mãi trong tầm hiểu biết của nhân loại