Nếu một ngày có giới tính thứ ba thì sao nhỉ?

  1. Giới tính

Đương nhiên thì việc trong xã hội hiện nay vẫn có những người đồng tính và họ được cho là giới tính thứ 3? Nhưng xét về bộ phận sinh dục thì vẫn chỉ có hai giới tính là nam và nữ? Nếu có một ngày có giới tính thứ 3, vừa có cả hai bộ phận sinh dục thì thế giới này sẽ kỳ cục như thế nào nhỉ?

Từ khóa: 

giới tính

Sự thay đổi nào về gen con người cũng là sự tiến hóa hoặc đột biến gen. Nếu nó là một sự tiến hóa, nó sẽ mang lợi ích cho con người, chẳng hạn như việc con người đi bằng hai chân và đi thẳng lưng được tiến hóa từ tổ tiên của con người là loài vượn cổ đi bốn chân nhiều lông lá. Tất cả là để giúp con người phát triển vượt bậc hơn những loài khác cũng như có đời sống tinh thần phong phú.

Nếu nó là sự đột biến, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người đó. Chẳng hạn, không ít cặp song sinh trên thế giới vì đột biến mà dính nhau đến suốt đời.  Tuổi thọ của song sinh "lỗi" cũng không lâu so với trung bình tuổi thọ con người. 

Nếu có sự xuất hiện giới tính thứ ba như bạn nói, mình mong nó là sự tiến hóa của con người trong tương lai và nó xuất hiện thì nó sẽ có công dụng nhất định đối với con người trong tương lai. 

Trả lời

Sự thay đổi nào về gen con người cũng là sự tiến hóa hoặc đột biến gen. Nếu nó là một sự tiến hóa, nó sẽ mang lợi ích cho con người, chẳng hạn như việc con người đi bằng hai chân và đi thẳng lưng được tiến hóa từ tổ tiên của con người là loài vượn cổ đi bốn chân nhiều lông lá. Tất cả là để giúp con người phát triển vượt bậc hơn những loài khác cũng như có đời sống tinh thần phong phú.

Nếu nó là sự đột biến, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người đó. Chẳng hạn, không ít cặp song sinh trên thế giới vì đột biến mà dính nhau đến suốt đời.  Tuổi thọ của song sinh "lỗi" cũng không lâu so với trung bình tuổi thọ con người. 

Nếu có sự xuất hiện giới tính thứ ba như bạn nói, mình mong nó là sự tiến hóa của con người trong tương lai và nó xuất hiện thì nó sẽ có công dụng nhất định đối với con người trong tương lai. 

Đối với tôi xuất hiện giới tính thứ 3 thực sự bình thường, nếu không muốn nói là tự nhiên. Mục đích xã hội loài người là hướng đến những giá trị tự do, bình đẳng, hạnh phúc, và những gì tốt đẹp khác. Mọi hành vi đi ngược lại các giá trị đó đều sẽ bị lên án và loại bỏ một cách tự nhiên. Giới tính thứ 3 cũng vậy, nếu nó không đi ngược lại các giá trị của xã hội tương lai, mà hiện thực còn nói lên rằng nó mang hạnh phúc đến những người đồng giới, thì nó hiển nhiên sẽ tồn tại theo quy luật của tự nhiên.

Một ngày nọ, cộng đồng loài người đón nhận một đứa trẻ có bộ phận sinh dục hoàn chỉnh kỳ dị. Nghĩa là, sự khác biệt không phải từ các bệnh-lỗi di truyền, mà là sự đột phá hoàn hảo. Sau một thời gian, các trường hợp tương tự được ghi nhận thường xuyên hơn, gây rối ren trong xã hội.

Họ nói, những đứa trẻ mang giới tính thứ 3. Ngoài Nam và Nữ, họ gọi chúng là giới Num, mang NST giới YY. Bộ phận sinh dục hình chữ Y, có thể kết cặp được với cả dương vật và âm vật, thậm chí kết cặp với nhau.

Giới Num xuất hiện ngày một nhiều, cạnh tranh giao phối trong cộng đồng. Với sự hiếu kỳ và dễ chấp nhận, Nam và Nữ đón chào và công nhận Num như một thành phần bình đẳng. Những đám cưới có ít nhất một Num xuất hiện, Num cũng được nhắc đến cụ thể trong luật pháp, phong cách - văn hóa cũng đưa Num lên tầm cao mới, dung hòa với nhân loại.

  • Tại sao bọn num lại khó hiểu?
  • Trên đời này không có đứa num nào tốt cả!
  • Là num, đừng phí cả đời chỉ để đau thương...
  • ...