Nêukháiniệm “kĩthuậtdạyhọc”?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kỹthuậtdạyhọclà nhữngbiệnpháp, cáchthứchànhđộngcủacủagiáoviênvà học sinhtrongcáctìnhhuốnghànhđộngnhỏnhằmthựchiệnvàđiềukhiểnquátrình dạyhọc. Các kỹthuậtdạyhọclànhữngđơnvịnhỏnhấtcủaphươngpháp dạyhọc.
Trả lời
Kỹthuậtdạyhọclà nhữngbiệnpháp, cáchthứchànhđộngcủacủagiáoviênvà học sinhtrongcáctìnhhuốnghànhđộngnhỏnhằmthựchiệnvàđiềukhiểnquátrình dạyhọc. Các kỹthuậtdạyhọclànhữngđơnvịnhỏnhấtcủaphươngpháp dạyhọc.