1. Hướng nghiệp

Ngành quản trị có phải là 1 ngành săn đón ?

Từ khóa: hướng nghiệp

Thật ra ngành này là một ngành học ra làm gì cũng được, vì nó rất rộng và ít chuyên sâu.

Hỏi học quản trị kinh doanh ra làm gì thì dễ nhất chính là làm giám đốc, nhưng có phải ai cũng làm giám đốc đâu đúng không nên nó sẽ khiến các bạn mới tốt nghiệp khá hoang mang khi học ngành này.

Tuy nhiên đó là nhược điểm mà cũng là ưu điểm của ngành này. Với kiến thức nền tảng khá rộng, giúp bạn khi đi làm có thể tiếp cận và thử sức ở nhiều vị trí và phát triển con đường chuyên sâu của mình mà đôi khi tới lúc đó bạn mới nhận thức rõ là bạn thích gì, muốn gì. Khi đó từ quản trị bạn chuyển hướng cũng khá nhanh và không bị tiếc nuối nhiều 

Trả lời

Thật ra ngành này là một ngành học ra làm gì cũng được, vì nó rất rộng và ít chuyên sâu.

Hỏi học quản trị kinh doanh ra làm gì thì dễ nhất chính là làm giám đốc, nhưng có phải ai cũng làm giám đốc đâu đúng không nên nó sẽ khiến các bạn mới tốt nghiệp khá hoang mang khi học ngành này.

Tuy nhiên đó là nhược điểm mà cũng là ưu điểm của ngành này. Với kiến thức nền tảng khá rộng, giúp bạn khi đi làm có thể tiếp cận và thử sức ở nhiều vị trí và phát triển con đường chuyên sâu của mình mà đôi khi tới lúc đó bạn mới nhận thức rõ là bạn thích gì, muốn gì. Khi đó từ quản trị bạn chuyển hướng cũng khá nhanh và không bị tiếc nuối nhiều