Vì sao 1 số cây lại ra hoa trước khi ra lá?

  1. Kiến thức chung

Giống như hoa mai vàng, hoa ngọc lan chẳng hạn, mình thấy nó chỉ nở hoa trước rồi ra lá sau. Mọi người giải thích giúp mình với.
Từ khóa: 

cây ra hoa

,

mai vàng

,

ngọc lan

,

kiến thức chung

Tại vì khi mình ngắt lá trước nó mới ra hoa chứ ko phải ra hoa trước khi ra lá
Trả lời
Tại vì khi mình ngắt lá trước nó mới ra hoa chứ ko phải ra hoa trước khi ra lá

Vì muốn tôn vin loại hoa :))