Ngày nay việc dạy văn trong nhà trường thường không mang sức hấp dẫn cho học sinh. Vậy thì làm cách nào để tăng sự hấp dẫn đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học sinh ngày nay thường rất ì ạch trong các môn và trong đó có cả môn văn. Học sinh luôn nghĩ rằng khi mình sinh ra mình đã nói tiếng Việt nên không cần học văn thì vào phòng thi mình vẫn có thể chém gió được. Bởi vậy nên đối với môn văn học sinh thường chủ quan không học bài, Việc tạo hứng thú cho học sinh học bộ môn này là một câu hỏi lớn cần được giải đáp. Ngoài việc thiết kế bài giảng sao cho hấp dẫn thì chính các thầy cô cũng phải bắt kịp xu hướng của học sinh hiện nay, Phải nghĩ ra các cách giảng dạy sao cho phù hợp với lớp học sinh đó.
Trả lời
Học sinh ngày nay thường rất ì ạch trong các môn và trong đó có cả môn văn. Học sinh luôn nghĩ rằng khi mình sinh ra mình đã nói tiếng Việt nên không cần học văn thì vào phòng thi mình vẫn có thể chém gió được. Bởi vậy nên đối với môn văn học sinh thường chủ quan không học bài, Việc tạo hứng thú cho học sinh học bộ môn này là một câu hỏi lớn cần được giải đáp. Ngoài việc thiết kế bài giảng sao cho hấp dẫn thì chính các thầy cô cũng phải bắt kịp xu hướng của học sinh hiện nay, Phải nghĩ ra các cách giảng dạy sao cho phù hợp với lớp học sinh đó.