Nghệ thuật cắm hoa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngoài trà đạo, phong tục cắm hoa (ikebana), thưởng hoa rất nỏi tiếng ở Nhật Bản cũng có nguồn gốc từ Phật Giao.. Phong tục này cũng được phát triển và nâng lên thành nghệ thuật "hoa đạo". Nghệ thuật này bắt nguồn từ việc dâng hoa cúng dường của đạo Phật. Khi Zen du nhập vào Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản mang dáng vẻ của Zen. Con người xưa khéo chọn các loài hoa đẹp và kết hợp chúng lại trong 1 không gian cụ thể, nó thể hiện cho vẻ đẹp của tâm hồn con người. Đó cũng là cách làm của các thiền tăng khi đã ngộ đạo Ikenobo Senno đã đề cập đến cả ý nghĩa, tư tưởng trong nghệ thuật Ikebana một cách chi tiết. Trong 2 tác phẩm của ông (Tenbunkadensho và Sennokudenphẩm đã chỉ ra bốn đặc trưng mang yếu tố Phật giáo trong nghệ thuật Ikebana, đó là (1) Trong Ikebana nghệ thuật, tự nhiên và cuộc sống cùng tồn tại; (2) Giáo lý Phật giáo ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật Ikebana; (3) Ikebana là biểu trưng mang ý nghĩa "giác ngộ" trong Phật giáo; (4) Thực hành Ikebana thường xuyên sẽ đem lại trạng thái cân bằng của tâm. Trường phái cắm hoa còn mang đậm nét Phật giáo nhất trong nghệ thuật Ikebana, là trường phái Rikka (立花), tên gọi Rikka có nghĩa là cắm những bông hoa đứng, theo mô tả trong Sendensho (仙伝抄) thì cắm hoa thẳng đứng là sự thể hiện lòng tôn kính đến Đức Phật.
Trả lời
Ngoài trà đạo, phong tục cắm hoa (ikebana), thưởng hoa rất nỏi tiếng ở Nhật Bản cũng có nguồn gốc từ Phật Giao.. Phong tục này cũng được phát triển và nâng lên thành nghệ thuật "hoa đạo". Nghệ thuật này bắt nguồn từ việc dâng hoa cúng dường của đạo Phật. Khi Zen du nhập vào Nhật Bản, nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản mang dáng vẻ của Zen. Con người xưa khéo chọn các loài hoa đẹp và kết hợp chúng lại trong 1 không gian cụ thể, nó thể hiện cho vẻ đẹp của tâm hồn con người. Đó cũng là cách làm của các thiền tăng khi đã ngộ đạo Ikenobo Senno đã đề cập đến cả ý nghĩa, tư tưởng trong nghệ thuật Ikebana một cách chi tiết. Trong 2 tác phẩm của ông (Tenbunkadensho và Sennokudenphẩm đã chỉ ra bốn đặc trưng mang yếu tố Phật giáo trong nghệ thuật Ikebana, đó là (1) Trong Ikebana nghệ thuật, tự nhiên và cuộc sống cùng tồn tại; (2) Giáo lý Phật giáo ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật Ikebana; (3) Ikebana là biểu trưng mang ý nghĩa "giác ngộ" trong Phật giáo; (4) Thực hành Ikebana thường xuyên sẽ đem lại trạng thái cân bằng của tâm. Trường phái cắm hoa còn mang đậm nét Phật giáo nhất trong nghệ thuật Ikebana, là trường phái Rikka (立花), tên gọi Rikka có nghĩa là cắm những bông hoa đứng, theo mô tả trong Sendensho (仙伝抄) thì cắm hoa thẳng đứng là sự thể hiện lòng tôn kính đến Đức Phật.