Ngọn núi nào cao nhất thế giới?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

kiến thức chung

,

khoa học

Dựa theo cách đo truyền thống, với độ cao gần 9.000 m so với mực nước biển, núi Everest vẫn cao hơn những đối thủ gần nhất cả nghìn mét, vượt xa 2.600 m so với núi Chimborazo (6.248 m).  Núi lửa lớn nhất hệ Mặt Trời ẩn dưới Thái Bình Dương Everest không phải đỉnh núi cao nhất thế giới. Ảnh: The Independent. Tuy nhiên, nếu tính từ tâm Trái Đất đến đỉnh núi, núi Chimborazo ở Ecuador hoàn toàn đánh bại núi Everest. Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Pháp xác nhận đỉnh núi Chimborazo vươn xa 6.384.268 m. Thậm chí, Everest còn không nằm trong top 20 ngọn núi cao nhất với độ cao tính từ tâm Trái Đất là 6.381.049 m. Điều này xảy ra bởi Trái Đất không phải là một khối cầu hoàn hảo. Trái Đất thực chất là một khối phẳng ở hai cực và hơi phình ra ở xích đạo. Núi Chimborazo có vị trí gần xích đạo hơn so với núi Everest nằm ở phương bắc. Do đó, khi đo từ tâm Trái Đất, đỉnh núi Chimborazo vươn cao nhất. Theo  New York Times, vào ngày 5/2, các nhà leo núi thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Pháp phát hiện núi Everest thấp hơn khoảng 4,5 m so với kết quả đo trước đây. Chimborazo là đỉnh núi cao nhất thế giới nếu tính từ tâm Trái Đất. Ảnh: Wikipedia. Dựa trên tiêu chí khác, núi Everest cũng không phải ngọn núi cao nhất. Nếu tính theo độ dài từ chân núi tới đỉnh núi, núi Mauna Kea ở Hawaii, Mỹ mới là ngọn núi cao nhất hành tinh. Nhưng ngọn núi này có nhiều phần nằm dưới mực nước biển. Núi Everest chỉ nổi tiếng về độ cao trên mức nước biển và độ khó chinh phục. Nếu quá trình trèo lên đỉnh núi Chimborazo chỉ mất hai tuần, các nhà leo núi phải mất hai tháng để lên tới đỉnh Everest.
Trả lời
Dựa theo cách đo truyền thống, với độ cao gần 9.000 m so với mực nước biển, núi Everest vẫn cao hơn những đối thủ gần nhất cả nghìn mét, vượt xa 2.600 m so với núi Chimborazo (6.248 m).  Núi lửa lớn nhất hệ Mặt Trời ẩn dưới Thái Bình Dương Everest không phải đỉnh núi cao nhất thế giới. Ảnh: The Independent. Tuy nhiên, nếu tính từ tâm Trái Đất đến đỉnh núi, núi Chimborazo ở Ecuador hoàn toàn đánh bại núi Everest. Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Pháp xác nhận đỉnh núi Chimborazo vươn xa 6.384.268 m. Thậm chí, Everest còn không nằm trong top 20 ngọn núi cao nhất với độ cao tính từ tâm Trái Đất là 6.381.049 m. Điều này xảy ra bởi Trái Đất không phải là một khối cầu hoàn hảo. Trái Đất thực chất là một khối phẳng ở hai cực và hơi phình ra ở xích đạo. Núi Chimborazo có vị trí gần xích đạo hơn so với núi Everest nằm ở phương bắc. Do đó, khi đo từ tâm Trái Đất, đỉnh núi Chimborazo vươn cao nhất. Theo  New York Times, vào ngày 5/2, các nhà leo núi thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Pháp phát hiện núi Everest thấp hơn khoảng 4,5 m so với kết quả đo trước đây. Chimborazo là đỉnh núi cao nhất thế giới nếu tính từ tâm Trái Đất. Ảnh: Wikipedia. Dựa trên tiêu chí khác, núi Everest cũng không phải ngọn núi cao nhất. Nếu tính theo độ dài từ chân núi tới đỉnh núi, núi Mauna Kea ở Hawaii, Mỹ mới là ngọn núi cao nhất hành tinh. Nhưng ngọn núi này có nhiều phần nằm dưới mực nước biển. Núi Everest chỉ nổi tiếng về độ cao trên mức nước biển và độ khó chinh phục. Nếu quá trình trèo lên đỉnh núi Chimborazo chỉ mất hai tuần, các nhà leo núi phải mất hai tháng để lên tới đỉnh Everest.