Nguyên lý hoạt động của điện thoại?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vấn đề cơ bản của điện thoại là ở đầu nói phải biến được năng lượng âm thanh (hay tín hiệu âm thanh) thành năng lượng điện (hay tín hiệu điện). Còn ở đầu nghe phải biến ngược lại điện năng thành năng lượng âm thanh. Ở đầu nói có một micrô than. Tiếng nói tác động vào một màng rung, màng này nén lúc ít lúc nhiều lên các hạt than trong micro dần đến sự thay đổi điện trở và gây nên sự thăng giáng dòng điện tương ứng với sự thăng giáng của âm thanh. Ở đâu nghe có một điện từ trường (cuộn dây điện cuộn quanh nam châm vĩnh cửu hình chữ U) được nuôi bằng dòng điện của điện thoại Sự thăng giáng của dòng điện làm tác động lên một màng thép và tạo ra các sóng âm thanh mà tai ta nghe được. Việc chuyển tín hiệu điện có thể qua hệ thống hữu tuyền hoặc hệ thống vô tuyến. Nhờ có cáp sợi quang nối liền các lục địa hoặc nhờ các vệ tinh viễn thông mà ngày nay chúng ta có thể gọi điện thoại đến khắp mọi nơi trên trái đất này.
Trả lời
Vấn đề cơ bản của điện thoại là ở đầu nói phải biến được năng lượng âm thanh (hay tín hiệu âm thanh) thành năng lượng điện (hay tín hiệu điện). Còn ở đầu nghe phải biến ngược lại điện năng thành năng lượng âm thanh. Ở đầu nói có một micrô than. Tiếng nói tác động vào một màng rung, màng này nén lúc ít lúc nhiều lên các hạt than trong micro dần đến sự thay đổi điện trở và gây nên sự thăng giáng dòng điện tương ứng với sự thăng giáng của âm thanh. Ở đâu nghe có một điện từ trường (cuộn dây điện cuộn quanh nam châm vĩnh cửu hình chữ U) được nuôi bằng dòng điện của điện thoại Sự thăng giáng của dòng điện làm tác động lên một màng thép và tạo ra các sóng âm thanh mà tai ta nghe được. Việc chuyển tín hiệu điện có thể qua hệ thống hữu tuyền hoặc hệ thống vô tuyến. Nhờ có cáp sợi quang nối liền các lục địa hoặc nhờ các vệ tinh viễn thông mà ngày nay chúng ta có thể gọi điện thoại đến khắp mọi nơi trên trái đất này.