vì sao cá voi sống dưới biển

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì nó là sinh vật biển! Mang cấu tạo cơ thể để sống dưới lòng đại dương
Trả lời
Vì nó là sinh vật biển! Mang cấu tạo cơ thể để sống dưới lòng đại dương