Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường
Trả lời
Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường