Khoa có những ưu thế gì trong đào tạo QTVP so với các cơ sở đào tạo khác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện nay, mặc dù có một số trường đại học đào tạo ngành QTVP, nhưng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường ĐHKHXH&NV có ưu thế là đơn vị đầu tiên đào tạo Quản trị văn phòng tại Việt Nam và đã có gần 20 năm kinh nghiệm. Trong bản Khuyến nghị của Hội thảo “ Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Quản trị văn phòng ở Việt Nam” được tổ chức vào tháng 5/2011, các đại biểu tham dự đến từ nhiều trường đại học đã khẳng định: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng là đơn vị tiên phong và giữ vị trí đứng đầu trong những cơ sở đào tạo bậc đại học về Quản trị văn phòng ở Việt Nam. Khoa là nơi đào tạo và cung cấp đội ngũ giảng viên và là cầu nối trong việc đề xuất tổ chức các hội thảo, toạ đàm và các hình thức liên kết khác giữa các trường trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng”. Sở dĩ uy tín của Khoa được khẳng định như vậy là vì, cùng với trách nhiệm tiên phong trong việc mở ngành học, trong những năm qua, khoa đã không ngừng đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu, hợp tác với các trường đại học, các cơ quan, doanh nghiêp tổ chức nhiều hội thảo khoa học về quản trị văn phòng. Cho đến thời điểm hiện tại, 100% giảng viên của Khoa có có trình độ sau đại học, trong đó hơn 50% có học vị TS và học hàm GS, PGS. Khoa có nhiều công trình nghiên cứu có tính chất tiên phong trong lĩnh vực QTVP. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác rộng mở với các ĐH của Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singappore… đã giúp cán bộ và sinh viên của Khoa có cơ hội giao lưu, hội nhập với khu vực và quốc tế. Chất lượng đào tạo của Khoa được khẳng định qua kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao (95% sau 3 tháng tốt nghiệp).Khoa đã tham gia kiểm định chất lượng đào tạo và được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Trả lời
Hiện nay, mặc dù có một số trường đại học đào tạo ngành QTVP, nhưng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường ĐHKHXH&NV có ưu thế là đơn vị đầu tiên đào tạo Quản trị văn phòng tại Việt Nam và đã có gần 20 năm kinh nghiệm. Trong bản Khuyến nghị của Hội thảo “ Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Quản trị văn phòng ở Việt Nam” được tổ chức vào tháng 5/2011, các đại biểu tham dự đến từ nhiều trường đại học đã khẳng định: Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng là đơn vị tiên phong và giữ vị trí đứng đầu trong những cơ sở đào tạo bậc đại học về Quản trị văn phòng ở Việt Nam. Khoa là nơi đào tạo và cung cấp đội ngũ giảng viên và là cầu nối trong việc đề xuất tổ chức các hội thảo, toạ đàm và các hình thức liên kết khác giữa các trường trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng”. Sở dĩ uy tín của Khoa được khẳng định như vậy là vì, cùng với trách nhiệm tiên phong trong việc mở ngành học, trong những năm qua, khoa đã không ngừng đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu, hợp tác với các trường đại học, các cơ quan, doanh nghiêp tổ chức nhiều hội thảo khoa học về quản trị văn phòng. Cho đến thời điểm hiện tại, 100% giảng viên của Khoa có có trình độ sau đại học, trong đó hơn 50% có học vị TS và học hàm GS, PGS. Khoa có nhiều công trình nghiên cứu có tính chất tiên phong trong lĩnh vực QTVP. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác rộng mở với các ĐH của Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singappore… đã giúp cán bộ và sinh viên của Khoa có cơ hội giao lưu, hội nhập với khu vực và quốc tế. Chất lượng đào tạo của Khoa được khẳng định qua kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao (95% sau 3 tháng tốt nghiệp).Khoa đã tham gia kiểm định chất lượng đào tạo và được công nhận đạt chuẩn quốc gia.