Nguyên nhân khiến Trung Quốc thành lập AIIB (Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á)

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Do Mỹ giới hạn quyền hạn của Trung Quốc trong các thể chế tài chính lớn như IMF nên vị thế của Trung Quốc trong các thể chế tài chính này không tương xứng với sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hiện nay. Vì vậy, Trung Quốc muốn thành lập 1 thể chế mới để tiếng nói của Trung Quốc có trọng lượng hơn nữa. • TQ muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để nhân dân tệ có thể trở thành đơn vị thanh toán của IMF. • Tăng ảnh hưởng của TQ lên nền kinh tế châu Á và trên thế giới.
Trả lời
• Do Mỹ giới hạn quyền hạn của Trung Quốc trong các thể chế tài chính lớn như IMF nên vị thế của Trung Quốc trong các thể chế tài chính này không tương xứng với sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hiện nay. Vì vậy, Trung Quốc muốn thành lập 1 thể chế mới để tiếng nói của Trung Quốc có trọng lượng hơn nữa. • TQ muốn quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để nhân dân tệ có thể trở thành đơn vị thanh toán của IMF. • Tăng ảnh hưởng của TQ lên nền kinh tế châu Á và trên thế giới.