Nhân vật lịch sử nào được in hình trên tờ tiền 10000 won?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoàng đế Sejong (1504-1511), vị vua nổi tiếng và được kính trọng nhất Hàn Quốc. Ông là người đã sáng tạo ra bộ chữ Hangul (1446)
Trả lời
Hoàng đế Sejong (1504-1511), vị vua nổi tiếng và được kính trọng nhất Hàn Quốc. Ông là người đã sáng tạo ra bộ chữ Hangul (1446)