Nhiễm covid 19 khác với nhiễm cúm và cảm lạnh thông thường như thế nào?

 1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

covid 19

,

cảm cúm

,

tư vấn sức khỏe covid-19

Cả hai: Covid-19 và cảm lạnh thông thường đều do Viruses gây ra: Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Cảm lạnh thông thường do virus Rhinovirus gây ra. Những con viruses này lây lan theo những cách tương tự, gây ra nhiều dấu hiệu và triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt.

* Covid-19: Thường xuất hiện từ hai đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với SARS-CoV-2. Dưới đây là những triệu chứng có thể có:

 • Luôn bị sốt.

 • Luôn bị ho (không đàm).

 • Luôn mệt mỏi.

 • Luôn đau cơ bắp.

 • Luôn đau họng.

 • Luôn mất vị giác (nếm), hay khứu giác (mùi).

 • Luôn chảy nước mũi, nghẹt mũi.

 • Thỉnh thoảng buồn nôn, nôn mửa.

 • Thỉnh thoảng tiêu chảy.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện và chịu cách ly để điều trị.

- Cảm lạnh thông thường: Thường vô hại. Dưới đây là những triệu chứng của cảm lạnh thông thường:

 • Thỉnh thoảng sốt.

 • Luôn bị ho.

 • Thỉnh thoảng mệt mỏi.

 • Thỉnh thoảng đau cơ bắp.

 • Luôn đau họng.

 • Chỉ mất vị giác, khứu giác khi nghẹt mũi.

 • Luôn chảy nước mũi, nghẹt mũi.

 • Không buồn nôn, nôn mửa.

 • Không tiêu chảy.

Cảm lạnh thông thường, hầu hết sẽ hồi phục trong vòng 3 đến 10 ngày, mặc dù một số bệnh cảm lạnh có thể kéo dài đến 2 hoặc 3 tuần.

Tham khảo: Mayo medical clinic.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981

Trả lời

Cả hai: Covid-19 và cảm lạnh thông thường đều do Viruses gây ra: Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Cảm lạnh thông thường do virus Rhinovirus gây ra. Những con viruses này lây lan theo những cách tương tự, gây ra nhiều dấu hiệu và triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt.

* Covid-19: Thường xuất hiện từ hai đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với SARS-CoV-2. Dưới đây là những triệu chứng có thể có:

 • Luôn bị sốt.

 • Luôn bị ho (không đàm).

 • Luôn mệt mỏi.

 • Luôn đau cơ bắp.

 • Luôn đau họng.

 • Luôn mất vị giác (nếm), hay khứu giác (mùi).

 • Luôn chảy nước mũi, nghẹt mũi.

 • Thỉnh thoảng buồn nôn, nôn mửa.

 • Thỉnh thoảng tiêu chảy.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện và chịu cách ly để điều trị.

- Cảm lạnh thông thường: Thường vô hại. Dưới đây là những triệu chứng của cảm lạnh thông thường:

 • Thỉnh thoảng sốt.

 • Luôn bị ho.

 • Thỉnh thoảng mệt mỏi.

 • Thỉnh thoảng đau cơ bắp.

 • Luôn đau họng.

 • Chỉ mất vị giác, khứu giác khi nghẹt mũi.

 • Luôn chảy nước mũi, nghẹt mũi.

 • Không buồn nôn, nôn mửa.

 • Không tiêu chảy.

Cảm lạnh thông thường, hầu hết sẽ hồi phục trong vòng 3 đến 10 ngày, mặc dù một số bệnh cảm lạnh có thể kéo dài đến 2 hoặc 3 tuần.

Tham khảo: Mayo medical clinic.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981