Có sự liên quan như thế nào giữa việc sử dụng chất kích thích với việc sáng tạo?

  1. Sức khoẻ

  2. Âm nhạc

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

âm nhạc

Liên quan về cảm xúc !!! Chất kích thích giúp kích thích các giác quan và cảm xúc giúp người sáng tạo bắt lấy cảm xúc đó ngay thời điểm đó . Mình nghĩ đơn giãn là vậy ^^ Giống như khi say vào người ta thích hát vậy đó ... Kakaka
Trả lời
Liên quan về cảm xúc !!! Chất kích thích giúp kích thích các giác quan và cảm xúc giúp người sáng tạo bắt lấy cảm xúc đó ngay thời điểm đó . Mình nghĩ đơn giãn là vậy ^^ Giống như khi say vào người ta thích hát vậy đó ... Kakaka