Có nguy cơ hàng hóa bị dính virus nếu Shipper giao hàng nhiễm virus Covid 19 không?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

covid 19

,

shipper

,

tư vấn sức khỏe covid-19

Có lẽ, bạn đã biết loại virus SARS-CoV-2 có thể sống trên bìa cứng carton từ 3 đến 24 giờ. Cho nên, những gói hàng giao đến tay bạn cũng có thể còn viruses bám và sống theo mặt bìa giấy.

Lái xe chuyển phát bưu phẩm và bưu kiện cũng thế, nguồn phơi nhiễm tiềm năng bao gồm tiếp xúc gần gũi với đồng nghiệp, người nhận chuyển phát hoặc khi bạn chạm vào các bề mặt do một người có COVID-19 chạm vào hoặc cầm nắm nó.

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783705-1627697965_1024.jpg

Hiện nay, nguy cơ nhiễm COVID-19 từ việc xử lý và tiêu thụ thức ăn từ nhà hàng và đồ ăn mang đi hoặc lái xe qua bữa ăn được cho là rất thấp. Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy thực phẩm có liên quan đến việc lây lan vi rút gây ra COVID-19.

Tuy là vậy, để tránh lây nhiễm từ mọi nguồn, trong đó có thực phẩm mang đi, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp từ người giao hàng tươi sống.

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783706-1627697980_1024.jpg

👍 🙂

Trả lời

Có lẽ, bạn đã biết loại virus SARS-CoV-2 có thể sống trên bìa cứng carton từ 3 đến 24 giờ. Cho nên, những gói hàng giao đến tay bạn cũng có thể còn viruses bám và sống theo mặt bìa giấy.

Lái xe chuyển phát bưu phẩm và bưu kiện cũng thế, nguồn phơi nhiễm tiềm năng bao gồm tiếp xúc gần gũi với đồng nghiệp, người nhận chuyển phát hoặc khi bạn chạm vào các bề mặt do một người có COVID-19 chạm vào hoặc cầm nắm nó.

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783705-1627697965_1024.jpg

Hiện nay, nguy cơ nhiễm COVID-19 từ việc xử lý và tiêu thụ thức ăn từ nhà hàng và đồ ăn mang đi hoặc lái xe qua bữa ăn được cho là rất thấp. Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy thực phẩm có liên quan đến việc lây lan vi rút gây ra COVID-19.

Tuy là vậy, để tránh lây nhiễm từ mọi nguồn, trong đó có thực phẩm mang đi, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp từ người giao hàng tươi sống.

https://cdn.noron.vn/2021/07/31/1257255791783706-1627697980_1024.jpg

👍 🙂

Virus có thể tồn tại 1 thời gian ở bên ngoài . Đi ship hàng mình hay dùng nước rửa tay khô, mà mình cũng vừa mới nghỉ do hàng ít vì dịch