Bản Chất Của Sự Sáng Tạo ?

  1. Phong cách sống

Sáng tạo theo nghĩa rộng là tìm kiếm một cái gì đó mới, chưa biết, mà mọi người không biết trước.

 Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết? Khi chúng ta biết những gì cần tìm, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một cái gì đó mới mà chúng ta không biết ?

Câu trả lời cho những câu hỏi này không thể rõ ràng.

Vậy, bản chất của sự sáng tạo là gì ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết?

Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn có đáp rồi đó, đó là làm những thứ chúng ta chưa từng làm.

Trả lời
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những gì mà chúng ta không biết?

Mình nghĩ trong câu hỏi của bạn có đáp rồi đó, đó là làm những thứ chúng ta chưa từng làm.