Nhiệm vụ của Tân thủ noron chi tiết là gì?

  1. Noron

Ai có thể mô tả chi tiết nhiệm vụ của tân thủ noron là bao gồm những nhiệm vụ nào không?

https://cdn.noron.vn/2019/03/25/65368b91808b8786722a0612ffd37607.png

Từ khóa: 

tân thủ

,

nhiệm vụ

,

noron

,

noron

Chào

Nguyễn Tới
,

Chúc mừng bạn đã vừa hoàn thành Nhiệm vụ Tân thủ.

Ở nhiệm vụ Tân thủ, Noron! hi vọng các Tân thủ sẽ dùng gợi ý từ hệ thống để tìm hiểu và sử dụng hết các tính năng hiện có. Điều này sẽ thú vị và gây tò mò cho bạn hơn là Noron! đưa ra danh sách và bạn chỉ việc thực hiện lần lượt.

Trả lời

Chào

Nguyễn Tới
,

Chúc mừng bạn đã vừa hoàn thành Nhiệm vụ Tân thủ.

Ở nhiệm vụ Tân thủ, Noron! hi vọng các Tân thủ sẽ dùng gợi ý từ hệ thống để tìm hiểu và sử dụng hết các tính năng hiện có. Điều này sẽ thú vị và gây tò mò cho bạn hơn là Noron! đưa ra danh sách và bạn chỉ việc thực hiện lần lượt.

thím có thể vào link này, trỏ chuột vào biểu tượng chấm than để xem nhiệm vụ. ^^