Những app trên điện thoại theo bạn nên xoá bỏ ngay?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Fb cũng có thông tin hay nhưng tốn thời gian với toxic quá. 1 tiếng lướt fb không bao giờ thu được nhiều thông tin bằng nửa giờ đọc sách.

Trả lời

Fb cũng có thông tin hay nhưng tốn thời gian với toxic quá. 1 tiếng lướt fb không bao giờ thu được nhiều thông tin bằng nửa giờ đọc sách.

Game nhé tốn thời gian :v

Tiktok