1. Phong cách sống

Những điều nhỏ nhặt đã thay đổi bạn như thế nào?

Hãy chia sẻ cho mình về những điều nhỏ bạn làm nhưng đã ảnh hưởng mang đến cho bạn những điều thú vị và thay đổi lớn?

Cho mình xin kinh nghiệm riêng của riêng bạn nhé

Từ khóa: Phong cách sống

Ngủ trưa 10-15p. Hiệu quả làm việc thực sự khác biệt giữa trc và sau khi thực hiện.

Trả lời

Ngủ trưa 10-15p. Hiệu quả làm việc thực sự khác biệt giữa trc và sau khi thực hiện.

1. Gỡ Facebook app, tiết kiệm được khối thời gian và tập trung hơn.

2. Theo dõi chi tiêu, kể cả các khoản nhỏ nhỏ sẽ giúp bạn chi tiêu có khoa học hơn. 

3. Hạn chế nước uống có gas hoặc có đường, ban đầu hơi khó chút nhưng sẽ cảm thấy bớt bị thèm ngọt và phụ thuộc vào chúng.