1. Ngoại ngữ

Cần chuẩn bị gì nếu muốn bắt đầu học tiếng Nhật?

Nghe nói tiếng Nhật khá là khó, vậy sẽ phải làm gì để bắt đầu học ngôn ngữ này nhỉ?

Từ khóa: Ngoại ngữ

cần chuẩn bị gì đâu. mình lên youtube học tiếng nhật cơ bản trước thui.

Học bảng chữ cái, con vật, đếm số từ 1 đến 10.

Tự học mấy cái dễ dễ sau đó ra trung tâm học

Trả lời

cần chuẩn bị gì đâu. mình lên youtube học tiếng nhật cơ bản trước thui.

Học bảng chữ cái, con vật, đếm số từ 1 đến 10.

Tự học mấy cái dễ dễ sau đó ra trung tâm học