Cần chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên xin việc?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Định hướng

Tìm hiểu kĩ nơi đến xin việc 

Tinh thần thoải mái tự tin 💪

Trả lời

Định hướng

Tìm hiểu kĩ nơi đến xin việc 

Tinh thần thoải mái tự tin 💪

- Đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự.

- Tìm hiểu công ty và sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Hiểu rõ sự liên kết mục đích, định hướng của bản thân và công ty.

- Chân thành chia sẻ trong lúc phỏng vấn. Trình bày rõ nguyện vọng của bản thân khi làm tại công ty.

Hồ sơ xin việc và kiến thức cơ bản cho buổi vấn đáp
Tinh thần thoải mái
Hồ sơ sinh việc

tinh thần

Hồ sơ xin việc. Kĩ năng. Kiến thức. Ngoại hình

Hồ sơ xin việc

Kinh nghiệm cách để đối đáp

Hồ sơ xin việc và kỉ năng vấn đáp