1 thằng con trai không có g ì trong tay, chỉ duy nhất có tình yêu mãnh liệt với tiếng nhật liệu có làm nên cơm cháo ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay