Làm gì khi về hưu ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Em năm nay 12 và sắp vào đại học. Em biết câu hỏi này nó thuộc về tương lai quá xa nhưng tự nhiên em lại thắc mắc. Khi mọi người tới độ tuổi về hưu không còn làm việc nữa thì tiền đâu mọi người sống ? Trường hợp không có chồng con thì phải sống như thế nào ? Về hưu nghỉ hưu không còn việc làm thì tiền đâu mà dùng ạ ?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Trời ơi bạn lo xa quá rồi!

Bạn đi làm được đóng bảo hiểm thì bạn sẽ có lương khi về hưu nhé!

Khi bạn lớn tuổi thì bạn hoàn toàn có thể tiếp tục làm rất nhiều công việc tuỳ theo năng lực, kiến thức của bạn tích luỹ được ...

Trả lời

Trời ơi bạn lo xa quá rồi!

Bạn đi làm được đóng bảo hiểm thì bạn sẽ có lương khi về hưu nhé!

Khi bạn lớn tuổi thì bạn hoàn toàn có thể tiếp tục làm rất nhiều công việc tuỳ theo năng lực, kiến thức của bạn tích luỹ được ...