Món ăn đặc trưng của Huế là gì?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

cơm hến, bún bò Huế nè, nem lụi Huế nè, tré Huế nè và đặc biệt khi tới Huế là phải ăn chè như chè bắp, chè ván, chè đậu ngự, chè bột lọc bọc heo quay, chè khoai môn, ... , thêm vài món bánh như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái, bánh nậm, bánh ram ít mấy món này ở Huế là ngon số một.

Trả lời

cơm hến, bún bò Huế nè, nem lụi Huế nè, tré Huế nè và đặc biệt khi tới Huế là phải ăn chè như chè bắp, chè ván, chè đậu ngự, chè bột lọc bọc heo quay, chè khoai môn, ... , thêm vài món bánh như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái, bánh nậm, bánh ram ít mấy món này ở Huế là ngon số một.

Bún bò Huế, bánh khoái, bánh bột lọc.

Bún bò huế
Mè xứng
Bún bò Huế, bánh bột lọc
Bún bò huế

bún bò huế, bánh mè xửng

Bún bò huế. Bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái. Bánh nậm. Cơm hến.