Học giỏi và kỹ năng sống tốt cái nào quan trọng hơn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

đúng là người học giỏi thì chưa chắc bằng người có kĩ năng, nhưng người có kĩ năng mà không có kiến thức thì thật khó mà thành đạt.

Trả lời

đúng là người học giỏi thì chưa chắc bằng người có kĩ năng, nhưng người có kĩ năng mà không có kiến thức thì thật khó mà thành đạt.

Học giỏi như thế nào? Học giỏi mà đạt điểm cao trong lớp nhờ nhớ công thức rồi áp dụng giải bài tập như thế ko phải là giỏi.

Giỏi là có khả năng tư duy lập luận tốt. Chính cái giỏi đó sẽ giúp con người học đc kĩ năng sống và thành đạt

Cần phải cân đối giữa học thức và kỹ năng vì chúng bù trừ cho nhau

Người học giỏi chưa chắc đã bằng người có kĩ năng

Kỹ năng sống quan trọng hơn
Kỹ năng sống
Kĩ năng sống

Kỹ năng sống tốt quan trọng hơn