1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Đánh giá về mức độ ảo tưởng khởi nghiệp của sinh viên?

Khởi nghiệp luôn là một đề tài được rất nhiều người quan tâm, trong đó có sinh viên, đặc biệt khi ngày càng có nhiều hình mẫu khởi nghiệp sớm? Đều đó dẫn tới trend và nóng vội chứ đôi khi không còn một việc xuất phát nghĩ nhiều để giải quyết một vấn đề xã hội.

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ?

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp

Khi chưa hội đủ các yếu tố mà đã vội khởi nghiệp thì tôi nghĩ là khởi nghiệp ngay là sạt nghiệp luôn!

Suy cho cùng thì không có bài học nào là miễn phí cả, nhưng có nhiều hình thức học và trả phí khác nhau!

Trả lời

Khi chưa hội đủ các yếu tố mà đã vội khởi nghiệp thì tôi nghĩ là khởi nghiệp ngay là sạt nghiệp luôn!

Suy cho cùng thì không có bài học nào là miễn phí cả, nhưng có nhiều hình thức học và trả phí khác nhau!

Mình không đánh giá việc sinh viên khởi nghiệp là tốt hay xấu, nhưng nếu đó là một phong trào (trend) thì không nên.

Khoảng 2 năm trước phong trào khởi nghiệp này được bump lên rất mạnh. Gần đây mọi thứ đã về thực chất hơn, mình thấy tỷ lệ như đoạn này có vẻ là hợp lý rồi, mọi thứ về với những giá trị thực và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đang hình thành và phát triển khá tốt.

Tư duy chủ quan và cách đánh giá nhìn nhận vội vàng như người ta làm được và mình cũng làm được là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự thất bại của các startup trẻ. Sự tiềm ẩn tiếp theo là thiếu kinh nghiệm, sự va chạm trong cuộc sống nên nhớ 100 startup thì chỉ có khoảng 5-10 là thành công và người khác chỉ nhìn vào sự thành công mà không ai nhìn vào cái thất bại để rút kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai