Những quảng cáo chế lời của những bài hát nổi tiếng có cần mua bản quyền những bài hát đó không?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Mình thắc mắc là họ phải làm việc như thế nào với tác giả, ca sĩ của bài hát đấy.

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện